Foranalyse & planlægning
I denne fase specificeres kundens forretningsbehov og disse kortlægges i forhold til Oracle EPM |Hyperion muligheder. Vi udarbejder en komplet ROI-analyse.

Designspecifikation
Før selve bygningen af en applikation påbegyndes er det afgørende at applikationsdesignet beskrives i detaljer.
For at lette fremtidig vedligehold og videreudvikling af kundens applikation fokuserer vi på skabelsen af et dynamisk, smart og fleksibelt applikations design.
Vi involverer alle relevante interessenter og anser først design fasen afsluttet når alle interessenter har godkendt designet.

Infrastruktur design & teknisk installation af software
Hos HyperVision har vi ekspertisen og erfaringen i at koordinere et godt teknisk design med en professionel teknisk installation. Vi ser det som vores forpligtelse at sikre det bedst mulige match mellem kundens funktionelle behov og den endelige systemkonfiguration. Selve installationen foretages af en af vores 'trusted' partners.

Implementering
Her bygger vi applikationen udfra designspecifikationen, vi konverterer historiske data, definerer data loadprocesser og sikrer at slutbrugeren får opfyldt sit udrapporteringsbehov.

Uddannelse & dokumentation
Uddannelse og dokumentation er forudsætninger for et velgennemført projekt. Alle brugere modtager relevant og målrettet undervisning samt en skræddersyet brugermanual. Også processen for fortsat brugersupport defineres.
Vi leverer altid vores løsninger veldokumenteret.

Support & sparring
Gennem alle faser i et projektforløb er det HyperVisions mål at overføre kompetencer til de fremtidige system og applikations ejere. Via en kontinuerlig vidensoverførsel og en veldefineret support efter go-live sikrer vi en smertefri overdragelse til kunden.